top of page
玥凞Yuexi
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

 

 

委託項目:Live2D建模、插畫動圖,立繪動圖

​基本模型製作檔期約14個工作天


【聯絡方式】

yuexiwork06@gmail.com

​閱讀委託規則後,請填寫表單寄出

bottom of page